Skip navigation

2.1.5. Токови прихода

Токови прихода се односе на вредности до којих је корисницима стало и користи које остварујемо. Будући да су библиотеке непрофитне организације, то су углавном „меке“ користи, као што је задовољство, уживање, квалитет, пуна искоришћеност сервиса/услуга, збирка која се интензивно користи, више времена за друге сервисе, професионални развој, углед и признање.