Skip navigation

1. 2. Опис садржаја и смернице

За овај модул потребно је осам сати учења, а састоји се из следећих делова:

  • Увод
  • Наставни материјали (укључују и текст и видео материјале)
  • Форум за дискусију
  • Сажетак
  • Тест самопроцене
  • Библиографија/ресурси

Циљ модула и општи исходи учења објашњени су у уводном делу. Наставни материјали се састоје из теста и видео материјала. Форум за дискусију пружа могућност постављања питања и дискусије о низу различитих тема које се тичу културног наслеђа и библиотека. Сажетак у кратким цртама сумира садржај. Модул укључује и тест самопроцене савладаног садржаја. Ресурси се састоје из списка библиографије с линковима. Списак се може користити за читање додатних материјала на ову тему.

Од полазника се очекује да прочитају текст и погледају пратеће видео материјале. За више информација могу прочитати препоручене ресурсе. Препоручује се да полазници по завршетку читања и након одгледаног садржаја попуне тест самопроцене како би оценили свој напредак. Према потреби могу поново да проуче наставни материјал.