Skip navigation

2.2. Дизајнерско размишљање: увод

У овом одељку описано је како се развија креативност и додаје вредност библиотечким активностима коришћењем приступа дизајнерског размишљања. Овај метод је развијен на Универзитету Станфорд осамдесетих година двадесетог века и има за циљ да примени дизајнерски приступ у одговору на проблем или пројекат иновација, а у нашем случају су то библиотечке активности везане за културно наслеђе. Дизајнерско размишљање је кориснику наклоњена, креативна и на сарадњи заснована методологија за решавање проблема. У питању је методологија која идеје и пројекте претвара у стварне радње и конкретне прототипове. Како је дизајнерско размишљање прикладно за анализирање и решавање проблема у различитим врстама организација, могу га користити и универзитети, библиотеке и друге образовне установе и установе културног наслеђа.

Овај начин размишљања и иновирања се у великој мери ослања на повратне информације добијене од корисника и пружа могућност да група буде креативна. Дизајнерско размишљање има за циљ да одговори на одређену потребу, независно од тога да ли је експлицитно формулисана. Стога је важно ослонити се на одређене антрополошке методе као што су опсервација, имерзија или заједничка конструкција са корисницима.

Овај одељак садржи информације о основним начелима дизајнерског размишљања. У њему ће бити објашњено:

  • шта дизајнерско размишљање заиста подразумева;
  • које различите фазе постоје;
  • које су његове највеће предности уопште, а нарочито за библиотеке;
  • које могућности постоје за његову практичну примену.

За детаљније информације погледајте Циљеве модула, Исходе учења и Опис садржаја.