Skip navigation

1. Увод

Културно наслеђе је аспекат прошлости које човечанство жели да пренесе будућим генерацијама. То је сећање на живу културу људи која је изражена у различитим облицима. Дефиниција овог концепта је проширена од приступа који се односи искључиво на материјално наслеђе на приступ који укључује и нематеријално и дигитално наслеђе. Без обзира на то да ли је светско културно наслеђе материјално, нематеријално или дигитално, важно је обезбедити његову заштиту.

Напори за очување културног наслеђа су започети одавно и узели су маха широм света. Међутим, културном наслеђу и даље прети уништавање, а његова заштита често остаје непотпуна због обима потребних ресурса.

Културно наслеђе је постала важна тема у току последњих неколико деценија. Међународне организације, национална тела за креирање политике и стручњаци из различитих области, посебно из установа које се баве наслеђем, уложили су огромне напоре не само да очувају ресурсе културног наслеђа, већ и да их учине јавно доступнима. Библиотеке, архиви и музеји посебно посвећују све више времена и новца за заштиту ресурса културног наслеђа у својим колекцијама.

Садржај овог модула је припремила Серап Курбаноглу са Универзитета Hacettepe у Анкари у Турској.