Skip navigation

2.1.1. Сегмент клијената

Сегмент клијената је циљна корисничка група. Другим речима, овде се одређује за кога се нови сервис/услуга и вредност креира.

У овом сегменту мора се направити детаљан портрет сваке групе корисника, при чему ствари треба сагледати дубље од онога што је очигледно, а такође се треба фокусирати на следеће:

  • Ко је најважнија или главна група корисника?
  • Ко је најзаинтересованији?
  • Ко је тренутно најслабије опслужен?
  • Ко може највише да добије?
  • Да ли је сервис намењен најважнијим/најазаинтересованијим/најслабије опслуженим групама корисницима и/или групама корисника које могу највише да добију?

За сервис у вези са културним наслеђем, главне циљне групе требало би да буду:

  • корисници библиотека (одрасли, млађи одрасли, деца, истраживачи, шира јавност итд.).
  • библиотекари из свих врста библиотека (као што су јавне, школске, академске)
  • остали стручњаци за информације (архивисти, музеолози итд.)
  • библиотекарско-информатички факултети и студенти