Skip navigation

1. Увод

У настојању да унапреде библиотечке сервисе, библиотеке последњих година усвајају методологије из других дисциплина. Примера ради, библиотекари:

  • користе технике за испитивање употребљивости како би унапредили корисничко искуство са интерфејсом дигиталних библиотека, побољшали употребљивост веб-сајтова библиотека и утврдили ефикасност визуелног претраживачког интерфејса за комерцијалну библиотечку базу података;
  • усвајају методе партиципативног дизајнирања како би идентификовали визуелизације информација које могу да обогате сервисе дигиталне библиотеке и одредили потребе корисника у новим објектима библиотека; и
  • користе принципе континуираног унапређивања процеса у циљу побољшања радних процеса за набавку књига и спровођење промена назива серија у одељењу за техничке услуге (Dulock & Long, 2015).

Агилно управљање пројектом је популарна методологија развоја софтвера. Користи се у софтверској индустрији и одликује је итерабилност (поновљивост), фокусираност на корисника и прилагодљивост променама. Увођењем агилних принципа у библиотеке прелазимо на организациону културу која може да одговори на промене, комуницира и развија сервисе/услуге које наши корисници воле или за које нису ни знали да су им потребне.

У овом модулу представићемо основе агилног управљања пројектима, укључујући и агилне (методолошке) оквире Scrum и Kanban, ради олакшавања увођења сервиса културног наслеђа у библиотекама. Полазници ће научити како да примене технике Scrum и Kanban у циљу задовољења потреба више истовремених дигиталних пројеката и сервиса културног наслеђа.

Овај модул је припремила Сирје Виркус са Универзитета у Талину, Факултет за дигиталне технологије, Талин, Естонија.