Skip navigation

2.2.8.2. 200 година Бременских музиканата

Апликација BADGES је направљена за изложбу „200 година Бременских музиканата“ у Жупанијској кући у Каселу да би обогатила посету изложби. Изложбу је организовало Удружење браћа Грим из Касела. Улаз је био бесплатан и биле су понуђене различите слике, карикатуре и друге изложбе инспирисане Музикантима.

Апликација је обухватала следеће теме: историја Музиканата, успех приче у читавом свету, браћа Грим и теме у бајци које су и данас важне, као што су сиромаштво и тимски рад.