Skip navigation

2.7.6. Изазови

Велики број онлајн ресурса културног наслеђа је доступан преко веб-сајтова дигиталних библиотека. Међутим, могућност проналажења ових ресурса путем интернет претраживача и њихова поновна употреба у другим доменима још увек је недовољно развијена. Бројни ресурси културног наслеђа нису у текстуалном формату (нпр. слике, видео или аудио-записи), а онима који јесу често недостаје текст који је машински читљив за потребе индексирања које врше претраживачи. Могућност проналажења се ослањала на креирање метаподатака. Међутим, постојање великог броја појединачних дигиталних библиотека, које одржавају различите установе, ствара изазове у процесу проналажења ресурса од стране потенцијалних корисника. Агрегација метаподатака је приступ у коме централизовани напори (нпр. Европеана) олакшавају њихову уочљивост прикупљањем метаподатака ресурса културног наслеђа (Freire, Meijers, Voorburg & Isaac, 2018). Међутим, трошкови који се односе на имплементацију техничког решења за агрегацију су високи за оне који пружају податке.

У данашње време, установе које се баве културним наслеђем примењују технологије дизајниране за ширу интероперабилност на Вебу. Фреире, Меијерс, Вурбург и Ајсак (2018) су идентификовали речник Schema.org и повезане податке као потенцијалне технологије за унапређење агрегације метаподатака о културном наслеђу и предложили употребу речника за опис скупова података и њихову дистрибуцију, односно DCAT(Data Catalog Vocabulary), VoID (Vocabulary of Interlinked Datasets) и Schema.org.