Skip navigation

2.3.2. Kanban картице

Код Kanban тимова, сваки појединачни посао представљен је посебном картицом на табли.

Основна сврха представљања рада у виду картице на Kanban табли јесте да се члановима тима омогући праћење послова у току процеса рада на начин који је у великој мери визуелан. Kanban кертице садрже критичне информације о конкретном послу, што читавом тиму обезбеђује пуну видљивост у смислу одговорности за конкретан посао, са кратким описом посла, његовим процењеним трајањем итд. Картице на виртуелним Kanban таблама такође садрже и снимке екрана и друге техничке појединости које су од значаја за примаоца. Омогућавањем да чланови тима виде тренутни статус сваког појединачног посла у било ком тренутку, као и све с њим повезане појединости, обезбеђује се боља фокусираност и брзо идентификовање блокатора и зависних елемената.