Skip navigation

2.2.2.5. Ретроспектива спринта

Ретроспектива спринта је прилика за Scrum тим да преиспита свој рад и да изради план за унапређења која ће бити примењена током наредног спринта. Ретроспектива спринта се врши након прегледа спринта, а пре наредног планирања спринта. Овај састанак траје највише три сата у случају једномесечних спринтова. Код краћих спринтова, састанак је обично краћи. Scrum Master учествује у раду састанка као равноправан члан са посебном одговорношћу за целокупан процес Scrum-а.

Сврха ретроспективе спринта је:

  • сагледавање успеха претходног спринта у смислу људи, односа, процеса и алата;
  • идентификовање и утврђивање редоследа главних ставки које су биле успешне и потенцијалних побољшања и
  • израда плана за увођење побољшања у начину рада Scrum тима.

Scrum Master подстиче Scrum тим да у оквиру Scrum процеса унапређује свој процес и поступке развоја, како би их учинио ефективнијима и једноставнијима за наредни спринт. Током сваке ретроспективе спринта, Scrum тим планира начине побољшања квалитета производа унапређивањем процеса рада или прилагођавањем дефиниције „Готовог“; уколико је то прикладно и уколико није у несагласју са стандардима производа или организационим стандардима.

До краја ретроспективе спринта, Scrum тим би требало да одреди унапређења која ће спровести у наредном спринту. Спровођење тих унапређења у наредном спринту представља прилагођавање самог Scrum тима резултатима извршеног прегледа. Иако је унапређења могуће спровести у било ком тренутку, ретроспектива спринта пружа формалну прилику да се пажња усмери на преглед и прилагођавање.

Видео 9:  Основи модела Scrum: ретроспектива спринта