Skip navigation

4. Сажетак

Scrum је структурисанији приступ, са дефинисаним улогама и ритуалима који усмеравају процес развоја.

Kanban је флексибилнији приступ који тиму омогућава да континуирано ради на новим карактеристикама и да се прилагођава захтевима који се стално мењају.

И Scrum и Kanban су флексибилни оквири који се могу прилагодити вашим постојећим процесима. Најуспешнији тимови обично утврде шта им одговара у сваком приступу и комбинују их ради постизања бољих резултата. И зато слободно експериментишите у свом наредном пројекту!

И након свих ових информација, питање на које нам је остало да одговоримо је: који агилни оквир је бољи, Kanban или Scrum? Па, зависи. Избор свакако није лак и једноставан, а ниједан од метода није сам по себи бољи, али један може да буде бољи за конкретну организацију у зависности од њеног стања, састава тима и производа или услуге на којима се ради. У неким случајевима је чак добар избор и коришћење оквира Kanban и Scrum заједно, такозвани „Scrumban“. Програмерски тимови најчешће користе Scrum јер је утврђено да је овај оквир веома користан у процесу животног циклуса софтвера.

Kanban могу да користе све врсте тимова - ИТ, маркетинг, људски ресурси, трансформација, производња, заштита здравља, финансије итд. Његове основне вредности су континуирани процес рада, континуиране повратне информације, континуиране промене и „енергично мешање“ док се не добије жељено својство и доследност или док се не направи производ који је могуће испоручити. Тим ради на основу Списка захтева за производ док не обави све задатке. Чланови обично бирају задатке на основу свог специјализованог знања или области за коју су стручни, али тим мора да води рачуна да не умањи своју ефективност претераном специјализацијом.

И Scrum и Kanban су агилни оквири који имају своје место, а њихова корисност условљена је саставом тима, производом или услугом коју треба испоручити, захтевима или предметом пројекта и организационом културом. Свакако ће бити покушаја и грешака, нарочито код нових тимова. И Scrum и Kanban су итеративни системи рада који се ослањају на ток процеса и имају за циљ смањење непотребног рада. Који год оквир ваш тим изабере, бићете победници. Оба оквира су сада драгоцена и вероватно ће то бити и у догледној будућности.