Skip navigation

2. 1. Геокешинг: увод

У овом модулу описано је шта је Геокешинг, светска потрага за благом, дат је његов историјат и описани су начини коришћења у промовисању културног наслеђа у библиотекама. Напомена: Опис Геокешинга је у потпуности инспирисан садржајем веб-сајта о Геокешингу.

Циљ овог курса је да представи Геокешинг, игру засновану на GPS технологији којом управља Groundspeak Inc., те да вам омогући да сагледате различите опције које ова игра нуди како бисте их користили за промоцију библиотека, а нарочито збирки културног наслеђа. У овој игри која постоји од 2000. године, милиони страствених играча користе апликацију Geocaching® и уређаје који подржавају GPS технологију да би пронашли паметно скривене кутије, које се називају геокешеви, и да би размењивали своја искуства са другима. Данас постоји више од 3 милиона геокешева у преко 190 земаља.