Skip navigation

2.1.9. Трошковна структура

Трошковна структура описује шта дајете и чега се одричете. Критични елементи трошковне структуре могу бити:

 • стручна знања, вештине и експертиза
 • фиксни трошкови
 • варијабилни трошкови
 • трошкови ресурса, активности, партнера
 • трошкови инфраструктуре, пословања
 • трошкови плата и зарада
 • прековремено ангажовање
 • додатни утрошак енергије
 • стрес
 • недовољно признање
 • одсуство флексибилности
 • ризик од непознатих фактора