Skip navigation

2.2.4. Предности дигиталних отворених беџева

Дигитални отворени беџеви нуде неколико предности за лица која уче, наставнике, колеге и потенцијалне послодавце. Дигитални отворени беџеви могу да се дају из неколико разлога, на пример, за признавање, проверу, потврђивање, мотивисање, процену или испитивање учења. Даље, преглед предности дигиталних отворених беџева за лица која уче, наставнике и послодавце су описани онако како се наводе у литератури. Дигитални отворени беџеви омогућавају:

  • признавање неформалног учења и „меких вештина“ као што су лидерство, вештине сарадње, критичко размишљање, решавање проблема, доношење одлука, управљање временом, маштање, иновација, иницијатива, комуникација, нове вештине и писменост као што су дигитална, медијска и визуелна писменост. Дигитални отворени беџеви могу да бележе конкретније вештине које иначе могу да остану непризнате кроз формални академски процес и да бележе пут и историју учења и да пруже више холистичку, тачнију слику образовног достигнућа лица које учи у поређењу са традиционалним дипломама и потврдама;
  • проверу и саопштавање конкретних доказа и потврда о вештинама, достигнућима и успесима потенцијалним послодавцима, стручним мрежама, образовним организацијама и заједницама. Могућност да се послодавцу представе рад и вештине је ново искуство у неформалном учењу са људима који покушавају да се промовишу и представе;
  • проналажење и запошљавање радникa који одговарају послодавцу, проналажење људи и заједница са сличним интересима. Иако се програм за индексирање и референцирање за акредитиве за беџ још увек развија, у будућности ће бити могуће једноставно пронаћи организације и курсеве за сертификацију. Такав именик би посебно био неопходан да корисник може да претражује по предмету издавача и квалификације;
  • праћење и подршку учењу - наставници добијају информације о резултатима и достигнућима студената који помажу у подржавању учења, олакшавају индивидуално прилагођене и вишеструке процесе учења, који су посебно од пресудног значаја за стручно усавршавање учења у областима које се брзо мењају и у којима формални програми можда не иду у корак са новим трендовима, технологијама и праксама; беџеви такође омогућавају промовисање конкретних облика понашања студената;
  • мотивисање учешћа, учења, понашања и остваривања исхода учења; беџеви дају повратне информације, кључне догађаје и награде у току читавог курса или учења, подстичући учешће, као и јачање осећаја достигнућа;
  • унапређење идентитета и угледа – беџеви побољшавају профил лица које учи међу лицима која уче и колегама, дајући лицима контролу над њиховим идентититетом на интернету и одражавају професионални раст који је у току;
  • пружање могућности за брендирање и повећање свести о организацијама и лицима која уче, што је вредно за институције које издају беџеве са становишта тржишта.

Дакле, дигитални отворени беџеви могу да пренесу учење широм простора и контекста и да учине да се вештине више преносе широм послова и окружења и места за учење. Они се крећу брже од традиционалних програма стицања диплома или сертификата да би подржали и признали нове вештине. Елкорди (2012, став 13) наводи да „добро осмишљени, робусни беџеви могу да се повежу са важним начелима учења и мотивације од посебног интереса за едукаторе због свог потенцијала за дубоко и трајно знање“: на пример, ситуације контекстуалног учења (ситуационо учење и схватање); постављање скела за учење кроз путање учења; учење као друштвенo конструисано/учење уз посредовање; партиципативно учење; мотивационо и интересно учење; формативно и сумативно оцењивање; прављење „видљивих“ путева учења који подстичу размишљање, саморегулацију и самосталност и изградњу самопоштовања и самоефикасности (Virkus, 2019).