Skip navigation

2.3.3. Предности модела Kanban

Модел Kanban пружа неколико додатних погодности тимовима свих величина у погледу планирања послова и количине посла коју је могуће обавити у оквиру пројекта:

  • флексибилност у планирању
  • краћи временски циклуси 

Флексибилност у планирању. Kanban тим се фокусира искључиво на рад који је активно у току. Када тим заврши одређени посао, скида наредни посао са врха Списка захтева за производ. Власник производа може слободно да измени приоритет послова на Списку захтева за производ без ометања рада тима, јер промене које се не односе на посао на којем се тренутно ради, не утичу на тим. Док год власник производа одржава најважније послове на врху Списка захтева за производ, развојни тим је сигуран да пружа максималну вредност. Дакле, нема потребе за итерацијама фиксне дужине као код модела Scrum.

Оштроумни власници производа увек комуницирају са развојним тимом када разматрају измене на Списку захтева за производ. Примера ради, ако се на Списку захтева за производ налазе корисничке приче 1-6, процена за корисничку причу 6 може бити заснована на завршетку рада на корисничким причама 1-5. Добра пракса налаже да се измене увек потврде кроз комуникацију са инжењерским тимом, како би се избегла било каква изненађења. 

Краћи временски циклуси. Трајање циклуса је једна од кључних мера учинка за Kanban тимове. Трајање циклуса је време које је потребно да одређени посао прође кроз целокупан процес рада тима - од тренутка почетка рада до отпремања производа. Оптимизовањем трајања циклуса, тим може поуздано да прогнозира реализацију будућих послова.

Када више лица има исти скуп квалификација, трајање циклуса је краће. Ако само једно лице има одређени скуп вештина, то лице постаје „проблематично“ у процесу рада. Зато тимови примењују основне најбоље праксе, као што је преглед кода и менторство, како би потпомогли ширење знања. Ако се вештине размењују, чланови тима могу да обављају хетерогене послове, што доприноси даљој оптимизацији трајања циклуса. То такође значи и да, ако постоји застој у раду, целокупан тим може да му се посвети како би обезбедио наставак несметаног тока процеса. Примера ради, тестирање не врше само инжењери за осигурање квалитета, већ у томе учествују и програмери. У Kanban оквиру, целокупан тим је одговоран да обезбеди несметано кретање посла кроз процес.