Skip navigation

3. Форум за дискусију

Посетите форум на Фејсбуку „Креирање иновативних сервиса за промоцију културног наслеђа у библиoтекама“ и одговорите на следећа питања за дискусију која су организована по посебним темама (Модул 2):

  • Које су кључне користи LSP у поређењу са традиционалним радионицама?
  • Да ли мислите да је методологија LSP делотворна за унапређење комуникационих вештина учесника у тимовима? Зашто?
  • Како LSP може да допринесе прављењу, преобликовању и деконструкцији организационих вредности?
  • Наведите најмање три примера примене LSP у а) унапређивању сервиса/услуга библиотека; б) популаризацији културног наслеђа кроз библиотеке.