Skip navigation

2.2.2.2. Планирање спринта

Рад који је потребно обавити током спринта планира се током планирања спринта. Планирање спринта је временски ограничено на највише осам сати за спринт од месец дана. За краће спринтове овај догађај је обично краћи. Scrum Master учи Scrum тим да се придржава утврђеног временског оквира.

Планирање спринта даје одговоре на следећа питања:

  • Шта се може остварити као инкремент у оквиру предстојећег спринта?
  • Како ће се реализовати рад потребан за остваривање инкремента?

Развојни тим ради на предвиђању функционалности која ће бити развијена током спринта. Власник производа разговара о циљевима које спринт треба да оствари и о ставкама на Списку захтева за производ којима би се, ако буду завршене у оквиру спринта, остварио циљ спринта. Улазни елементи за овај састанак су Списак захтева за производ, последњи остварени инкремент производа, пројектовани капацитет развојног тима у току спринта и досадашњи учинак развојног тима. Број ставки са Списка захтева за производ које ће бити одабране за спринт зависи искључиво од развојног тима. Само развојни тим може да процени шта може да постигне током наредног спринта.

У току планирања спринта, Scrum тим такође одређује циљ спринта. Циљ спринта је циљ који ће бити остварен у оквиру спринта спровођењем Списка захтева за производ и садржи упутства за развојни тим о разлозима за припрему инкремента производа. Након утврђивања циља спринта и одабира ставки на Списку захтева за производ за спринт, развојни тим одлучује како ће уградити ту функционалност у „Готов“ инкремент производа током спринта. Ставке на Списку захтева за производ одабране за овај спринт заједно с планом за њихову реализацију називају се Списком захтева за спринт. 

Развојни тим обично почиње рад тако што пројектује систем и рад који је потребан да би се Списак захтева за производ претворио у функционалан инкремент производа. Развојни тим планира онолико посла за спринт колико сматра да ће моћи да постигне током предстојећег спринта. Рад који је развојни тим планирао за почетне дане спринта се до краја овог састанака рашчлањује, најчешће на јединице у трајању од једног дана или краће. Развојни тим се самоорганизује за обављање послова са Списка захтева за спринт, како током планирања спринта, тако и током самог спринта уколико је потребно.

Власник производа може да помогне у појашњавању одабраних ставки на Списку захтева за производ и да прави компромисе. Ако развојни тим утврди да има превише или премало посла, може поново да преговара са власником производа о одабраним ставкама на Списку захтева за производ. Развојни тим такође може и да позове друга лица да присуствују ради пружања техничких или стручних савета. До краја планирања спринта, развојни тим би требало да буде у могућности да објасни власнику производа и Scrum Master-у на који начин намерава да функционише као самоорганизовани тим да би остварио циљ спринта и створио очекивани инкремент.

Циљ спринта је објективан низ захтева за спринт који се могу остварити спровођењем Списка захтева за производ. Он развојном тиму даје смернице у вези с разлозима припреме инкремента. Утврђује се на састанку за планирање спринта. Циљ спринта пружа развојном тиму одређену флексибилност у погледу функционалности која се имплементира током спринта. Одабране ставке на Списку захтева за производ служе реализовању једне кохерентне функције, која може бити циљ спринта. Циљ спринта може бити и било који други разлог због којег развојни тим треба да ради заједно, а не на основу одвојених иницијатива.

Развојни тим у току свог рада води рачуна о циљу спринта. Да би остварио циљ спринта, он имплементира функционалност и технологију. Ако се испостави да посао тече другачије него што је развојни тим очекивао, он сарађује са власником производа и поново преговара о обухвату Списка захтева за спринт у оквиру предметног спринта.

Видео 6: Планирање спринта