Skip navigation

2.1.2. Представљање вредности

Представљање вредности односи се на испоручену вредност, односно начин на који помажемо кориснику.

У овом сегменту описују се конкретне користи које ће корисници имати од овог сервиса. Одговори на следећа питања могу да помогну:

  • Које потребе корисника овај сервис треба да задовољи?
  • Које проблеме корисника је потребно решити?
  • Да ли има потенцијал да повећа коришћење збирке културног наслеђа?
  • Да ли има потенцијал да повећа једноставност коришћења или употребљивост?
  • Да ли има потенцијал да унапреди квалитет и учинак сервиса?
  • Да ли има потенцијал да повећа задовољство клијената?

Примера ради, вредност која се испоручује може да буде укључивање крајњих корисника у осмишљавање сервиса и стварање сервиса/услуга који испуњавају њихове потребе и жеље.