Skip navigation

2.1.1. Циљеви модула

У овом модулу ћете научити:

  1. Шта је Геокешинг?
  2. Која су правила за управљање Геокешингом?
  3. Како Геокешинг може да допринесе промовисању збирки културног наслеђа у библиотекама?
  4. Које врсте кеша се могу користити у библиотекама?
  5. Како организовати геокеш догађај?