Skip navigation

5. Тест самопроцене

Питање на које се одговара са тачно или нетачно

Pitanje 1

Култура је скуп веровања, обичаја, уметности, језика и вредности једног друштва.

Питање са више понуђених одговора

Pitanje

Шта се од следећег сматра културним наслеђем? Означите све тачне одговоре.

Answers

споменици

знање

архитектонски радови

скулптуре

слике

натписи

пећинске насеобине

вештине

инструменти

артефакти

Повратна информација

Питање на које се одговара са тачно или нетачно

Pitanje 1

Танго је пример материјалног културног наслеђа

Питање са више понуђених одговора

Pitanje

Који од следећих аспеката ствара културолошки значај и вредност културног наслеђа? Означите све тачне одговоре.

Answers

историјски аспекат

симболички аспекат

духовни аспекат

естетски аспекат

друштвени аспекат

Повратна информација

Pitanje

Зашто дигитализација ставља више изазова пред музеје него пред библиотеке? Означите све тачне одговоре.

Answers

За 3D предмете у музејима је потребно више простора за чување, посебан софтвер и брз проток податказа гледање

материјали културног наслеђа које чувају музеји су јединствени

у музејима се постављају привремене изложбе (не само предмети) што има своју вредност коју треба очувати

Повратна информација

Pitanje

Који од следећих фактора су од суштинског значаја за успех дигитализације? Означите све тачне одговоре.

Answers

интероперабилност

прављење квалитетних метаподатака

управљање правима интелектуалне својине

доступност

могућност коришћења

промовисање

задовољство корисника       

Повратна информација

Pitanje

Који од следећих сервиса/услуга повезаних са културним наслеђем пружају библиотеке? Означите све тачне одговоре.

Answers

прикупљање

чување

организовање

очување

обезбеђивање доступности

Повратна информација

Pitanje

Које од следећих претњи спадају у претње за културно наслеђе у библиотекама? Означите све тачне одговоре.

Answers

занемаривање

уништавање у рату

природне катастрофе

крађа

осипање

нелегална трговина

Повратна информација

Питање на које се одговара са тачно или нетачно

Pitanje 1

Дигиталне библиотеке/дигитализација су побољшале видљивост и доступност материјала културног наслеђа

Pitanje 2

Циљ портала Europeana је да обезбеди приступ путем интернета дигиталном садржају европских музеја, библиотека, архива и аудио-визуелних збирки.