Skip navigation

2.2.2. Шта је дизајнерско размишљање

Дизајнерско размишљање је кориснику наклоњена, креативна и на сарадњи заснована методологија за решавање проблема. То је начин размишљања и методологија која се може сумирати следећим ставкама:

  • начин да се емпатијом одговори на изазове у дизајнирању.
  • приступ колективном решавању проблема.
  • оквир за успостављање равнотеже између потреба и изводљивости.
  • начин решавања озбиљних или опасних проблема.
  • начин размишљања који подстиче знатижељу и пропитивање.
  • утврђен процес и скуп алата.
  • приступ решавању проблема у којем се проблемима приступа на системском нивоу.
  • култура која подстиче истраживање и експериментисање.
  • модна реч у области дизајна која сугерише да дизајнери чине и више од пуког дизајнирања.
  • модна реч у области менаџмента која се представља као најновији стратешки алат.