Skip navigation

2.2.3.3. Инкремент

Инкремент је збир свих ставки на Списку захтева за производ које су завршене у току спринта и вредности инкремената из свих претходних спринтова. На крају спринта, нови инкремент мора бити означен као „Готов“, што значи да мора бити у употребљивом стању и мора задовољавати дефиницију ознаке „Готов“ коју је дао Scrum тим. Инкремент је скуп проверљивих завршених послова који доприноси емпиризму на крају спринта. Инкремент је корак у правцу остваривања визије или циља. Инкремент мора бити употребљив, независно од тога да ли ће власник производа одлучити да га стави у употребу.