Skip navigation

2.2.5. Шаблони конципирања беџева

Библиотекарима су потребне смернице за ефективну примену и одржавање система беџева у библиотекама. Вилс и Сје (2016) приказују низ повезаних теорија које би могле да подрже конципирање отворених беџева, укључујући и омогућавање самосталности у учењу и индивидуалног прилагођавања са становишта саморегулисаног учења, постављање циљева и повезане факторе мотивације који се могу наћи у дигиталним играма. Кулминација ових теорија је приказана као свеобухватни оквир.

Касили (2012) даје седам начина гледања на систем беџева и њихов дизајн, што укључује филозофски, концептуални, педагошки, визуелни/естетски, технички, категоријски и власнички аспекат. Она наводи да то свакако није потпуна листа, већ је само могућност да отпакујемо своје утицаје и перцепције када започињемо процес пројектовања система беџева.

Према Полдоји и Ланпереу (2014, стр. 173), могу се утврдити четири потенцијална нова шаблона конципирања беџева:

  • комбиновани беџеви се могу стећи завршавањем вишеструких задатака.
  • беџеви засновани на активностима могу да се додељују аутоматски на основу мерљивих активности учења.
  • беџеви засновани на оценама се заснивају на оценама које су лица која уче добила, на пример, „бронзани“, „сребрни“ и „златни“ беџеви.
  • хијерархијски беџеви су подељени на неколико нивоа, од којих неки могу бити комбиновани беџеви засновани на беџевима са нижих нивоа.

Пошто су беџеви отворени и интероперабилни, свако може да користи било коју технологију која му је потребна и да користи додељивање беџева на било који начин који одговара његовој заједници (Беџеви/Најчешће постављана питања). Постоји много организација које су направиле инфраструктуру за подршку коришћењу беџева и за прављење, дистрибуцију и подршку циркулисању отворених беџева, како за појединце, тако и за организације. На пример, Acclaim, Badgecraft, BadgeOS, Badgr, Bestr, Credly, ForAllRubrics, MOUSE Create, Open BadgeFactory, P2PU Badges, ProExamVault, RedCritter су неки примери платформи које су доступне за подршку развоју и постављању система беџева (Virkus, 2019).