Skip navigation

5. Тест самопроцене

Питања на која се одговара са „тачно“ или „нетачно“

Pitanje 1

Визија на којој се агилна методологија развоја заснива је израда апликација у малим инкрементима, при чему се сваки појединачни инкремент тестира пре него што се сматра завршеним. 

Pitanje 2

Од свих варијација агилног оквира, Scrum није најшире прихваћен.

Pitanje 3

Спринт се отказује ако циљ спринта постане застарео. 

Pitanje 4

Главни циљ представљања посла у виду картице на Kanban табли је да се клијентима омогући праћење напредовања рада кроз његов процес рада који је представљен на веома визуелан начин.

Pitanje 5

Kanban је боље прилагођен тимовима који су оријентисани на сервисе/услуге

Питања са понуђеним избором

Pitanje

Који од следећих догађаја не спада у Scrum догађаје?

Answers

дневни Scrum

планирање спринта

преглед спринта

унапређење производа

ретроспектива спринта

Повратна информација

Pitanje

Која од следећих сврха не спада у сврхе ретроспективе спринта?

Answers

провера успешности претходног спринта у погледу људи, односа, процеса и алата

идентификовање и утврђивање редоследа главних ставки које су биле успешне и потенцијалних побољшања

оцена тачног доприноса сваког члана тима

 израда плана за увођење побољшања у начин на који Scrum тим обавља своје послове.

Повратна информација

Pitanje

Који од следећих аспеката није истакнут у Манифесту агилног оквира?

Answers

појединци и интеракције су важнији од процеса и алата

функционалан софтвер је важнији од свеобухватне документације

предвођење је важније од управљања

сарадња с клијентом је важнија од преговарања о закључењу уговора

одговор на промену је важнији од праћења плана

Повратна информација

Питања са више тачних одговора

Pitanje

Који од следећих аспеката су предности модела Scrum у односу на модел Kanban? Означите све тачне одговоре.

Answers

Најкраће време од пројектовања до пуштања производа у промет од свих агилних приступа.

Омогућава тиму флексибилност и прилагођавање планова у ходу.

Најбоље функционише код пројеката с дефинитивним захтевима и високим степеном извесности.

Клијенту обезбеђује висок степен транспарентности.

Не омогућава тачно предвиђање датума испоручивања.

Повратна информација

Pitanje

Који од следећих аспеката су недостаци модела Kanban у односу на модел Scrum? Означите све тачне одговоре.

Answers

Може да буде тешко контролисати обим пројекта.

Самодисциплина није од суштинског значаја.

Одсуство строго утврђених временских рокова може да доведе до ниже продуктивности

Лако се изгуби крајњи циљ развоја.

Повратна информација