Skip navigation

2.2.1.3. Scrum Master

Scrum Master је одговоран за промовисање и подршку Scrum-у. Scrum Master то чини тако што помаже свакоме да се упозна с теоријом, праксом, правилима и вредностима Scrum-а. Scrum Master помаже онима који нису чланови Scrum тима да разумеју које њихове интеракције са Scrum тимом су корисне, а које не. Scrum Master помаже свима да те интеракције промене и обезбеде максималну вредност рада Scrum тима.

Scrum Master служи власника производа на више начина, и то тако што:

 • обезбеђује да сви у Scrum тиму у највећој могућој мери разумеју циљеве, обим и домен производа.
 • проналази технике за ефективно управљање Списком захтева за производ.
 • помаже Scrum тиму да разуме потребу за јасним и концизним ставкама на Списку захтева за производ.
 • разуме планирање производа у емпиријском окружењу.
 • обезбеђује да власник производа зна како да организује Списак захтева за производ ради остваривања максималне вредности.
 • разуме и примењује агилност.
 • на захтев или према потреби омогућава организовање Scrum догађаја.

Scrum Master служи развојном тиму на више начина, и то тако што:

 • подучава развојни тим самоорганизацији и унакрсној функционалности.
 • помаже развојном тиму у стварању производа велике вредности.
 • уклања препреке за напредовање развојног тима.
 • на захтев или према потреби омогућава организовање Scrum догађаја.
 • подучава развојни тим у организационим окружењима у којима модел Scrum још увек није у потпуности усвојен и схваћен.

Scrum Master служи организацији на више начина, и то тако што:

 • предводи и подучава организацију у усвајању модела Scrum.
 • планира имплементације модела Scrum унутар организације.
 • помаже запосленима и заинтересованим странама да разумеју и усвоје модел Scrum и искуствени развој производа.
 • покреће промене које повећавају продуктивност Scrum тима.
 • сарађује са другим Scrum Master-има ради постизања веће ефективности примене модела Scrum у организацији.