Skip navigation

3. Форум за дискусију

Посетите форум на Фејсбуку „Креирање иновативних сервиса за промоцију културног наслеђа у библиoтекама“ и одговорите на следећа питања за дискусију која су организована по посебним темама (Модул 4):

  • Према вашем мишљењу, на који начин коришћење Платна пословног модела YOU може да допринесе развоју нових библиотечких сервиса/услуга?
  • Који се сегменти Платна пословног модела YOU могу прилагодити (и на који начин) како би били кориснији приликом осмишљавања сервиса/услуга у библиотекама?