Skip navigation

2.2.1.1. Власник производа

Власник производа је одговоран за остваривање максималне вредности производа из рада развојног тима. Власник производа је једини одговоран за управљање Списком захтева за производ. Списак захтева за производ (Product Backlog) је списак ставки са утврђеним приоритетима (најчешће из угла корисника) које клијент очекује од пројекта; ово је главни алат за планирање који користи методологија Scrum. Одговорност власника производа је такође да се увери да је свака ставка на Списку разумљива Scrum тиму и осталим заинтересованим странама.

Управљање Списком захтева за производ подразумева:

  • јасно формулисање ставки на Списку;
  • поручивање ставки са Списка производа ради што бољег остваривања циљева и мисије;
  • оптимизовање вредности рада развојног тима;
  • обезбеђивање да Списак захтева за производ буде видљив, транспарентан и јасан свима и да показује шта Scrum тим треба следеће да уради и 
  • обезбеђивање да развојни тим разуме ставке на Списку захтева за производ на потребном нивоу.

Наведене послове може да обави власник производа, или да их повери развојном тиму. Међутим, одговорност је на власнику производа. Власник производа је једно лице, а не група. Власник производа може да прикаже жеље одређене групе, али они који желе да промене редослед приоритета на Списку захтева за производ морају да се обрате власнику производа. Да би власник производа био успешан, целокупна организација мора да поштује његове одлуке. Одлуке власника производа су видљиве у садржини и редоследу Списка захтева за производ. Нико не може да примора развојни тим да ради на основу другачијег низа захтева.

Власници производа не морају да имају практично знање из области у којој се пројекат реализује; они се фокусирају на пословни аспект. Примера ради, у пројектима развоја софтвера, власници производа не морају сами да буду програмери, потребно је само да донекле буду упознати с развојем софтвера, али истовремено је потребно да буду добро упознати с начином пословања. Потребно је да власници производа ефективно комуницирају са клијентом и да на основу информација уносе промене и ажурирају Списак захтева за производ. Они такође мере учинак пројекта, прогнозирају датум завршетка и транспарентно омогућују увид свим заинтересованим странама у ове информације.

Власници производа познају пословање, па сваку ставку на Списку захтева за производ могу да рангирају према приносу на инвестицију, као и према свим другим факторима које сматрају одговарајућима с пословног становишта у оквиру пројекта. Редослед ставки се одређује према њиховој вредности, тако да ће развојни тим најпре радити на развоју ставки које се налазе у врху Списка. Постоји само један власник производа, чак и у случају оквира Scrum који је прилагођен пројекту већег обима, јер би у супротном било веома тешко управљати вредношћу.