Skip navigation

1. 1. Циљ курса и исходи учења

Основни циљ овог модула је да пружи опште информације о Пословном моделу YOU и дизајнерском размишљању и да објасни како се могу користити за осмишљавање нових сервиса у библиотекама.

Након завршетка модула, полазници ће моћи да:

 • дефинишу шта је Пословни модел YOU;
 • дефинишу шта је дизајнерско размишљање;
 • разумеју основну сврху коришћења ових алата/техника;
 • разумеју вредност и предности коришћења ових алата и техника приликом осмишљавања сервиса;
 • разумеју зашто и како да прилагоде Платно пословног модела за библиотеке;
 • објасне сваки сегмент Платна пословног модела;
 • попуне сегменте Платна у складу са дефинисаним сервисом;
 • разумеју основе начина на који дизајнерско размишљање организује и усмерава процес осмишљавања нових сервиса;
 • припреме обуку за дизајнерско размишљање како би боље разумели овај процес и методологију;
 • идентификују ресурсе потребне за организовање радионице о дизајнерском размишљању;
 • анализирају и обављају активности у оквиру радионице о дизајнерском размишљању праћењем упутстава по појединачним корацима;
 • оцене стечено знање попуњавањем теста самопроцене;
 • комбинују различите вештине чланова установе са заједничким циљем да садржајан пројекат заживи у рекордном времену.