Skip navigation

2.6. Шест шешира за размишљање

Сврха задатка: помоћи учесницима да анализирају проблем из различитих перспектива.

Трајање: 40 минута

Ресурси: сет од шест LEGO коцки различитих боја (плава, бела, црвена, црна, жута, зелена) за сваки тим

Упутства фацилитатора/изазов за прављење: фацилитатор даје LEGO коцку сваком учеснику и тражи од њих да анализирају проблем описан у задатку 2.4 у складу са бојом коцке:

  • плава: планирање и управљање процесом анализе проблема
  • бела: укратко приказивање информација и података о проблему који су тренутно доступни и одређивање додатних информација које могу да буду потребне
  • црвена: изражавање осећања, интуиције и емоција у вези са проблемом
  • црна: усредсређивање на негативне аспекте и могуће тешкоће
  • жута: тражење користи и подстицање позитивног погледа на ситуацију
  • зелена: стварање нових идеја и подржавање креативности


Учесници анализирају проблем и дискутују о њему у оквиру тима који одговара њиховим улогама (бојама). „Плави“ учесник укратко приказује информације и управља процесом. Након завршетка задатка, учесници размењују коцке и настављају дискусију. Сваки учесник треба да анализира проблем из свих шест перспектива. На крају лидер групе представља резиме фацилитатору.

Резултат: на основу приступа доктора Едварда де Боноа, овај задатак обезбеђује детаљну и кохезивну анализу проблема. Учесници у току дискусије предлажу могућа решења.