Skip navigation

1. Увод

Овај модул описује методологију LEGO Serious Play (LSP). LSP је радионица са фацилитатором у којој учесници одговарају на задатке тако што праве симболичке и метафоричке моделе од LEGO коцки и показују их другим учесницима. Овај приступ омогућава да групе размењују идеје, претпоставке и мишљења; да учествују у конструктивном дијалогу и дискусији и нуде могућа решења за проблеме.

LEGO Serious Play су деведесетих година прошлог века измислили Јохан Рос, Барт Виктор и Роберт Расмусен. Ова методологија је развијена на захтев саме компаније LEGO, која је желела да пронађе нове начине да побољша своју маркетиншку стратегију. LSP је први пут покренута 2001. године, а 2010. године су њена основна начела и филозофија постали јавно доступни.

Концепт LSP је заснован на кључним теоријама као што су значај игре као начина да се учи кроз истраживање и причање прича; конструкционизам; веза између руке и ума као пут за креативно изражајно размишљање; и улога различитих врста имагинације. Пошто је LSP погодaн за анализу и решавање проблема у различитим врстама организација, може се користити и на универзитетима, у библиотекама и другим образовним установама и установама културног наслеђа.

Овај модул пружа информације о основним начелима LSP и могућности за његову практичну примену. За детаљније информације погледајте Циљеве модула, Исходе учења и Опис садржаја.