Skip navigation

2.1.7. Кључне активности

Сегмент кључних активности описује активности које је потребно обавити ради пружања нове услуге/сервиса. Овде је потребно поменути и навести све главне активности:

 • дефинисање профила корисника
 • сагледавање потреба корисника
 • истраживање у вези са сервисима/услугама културног наслеђа
 • обука о дигитализацији (на пример)
 • изградња тима
 • заједничко осмишљавање сервиса/услуга са иновативним технологијама
 • делегирање задатака великој групи људи (crowdsourcing) ради добијања улазних елемената
 • израда прототипа новог сервиса/услуге
 • пилот студија
 • имплементација
 • оцењивање и фино подешавање