Skip navigation

3. Форум за дискусију

Посетите форум на Фејсбуку „Креирање иновативних сервиса за промоцију културног наслеђа у библиотекама“ и одговорите на следећа питања за дискусију која су организована по посебним темама (Модул 1):

  • Шта чини културно добро? Дајте примере да подржите своје аргументе (пожељно из своје земље/културе).
  • Зашто је заштита културног наслеђа важна?
  • Који су изазови у очувању ресурса културног наслеђа који су оригинално у дигиталном облику?
  • Да ли мислите да ће се улога коју библиотеке/библиотекари имају сада и коју су имали у прошлости за заштиту културног наслеђа променити у будућности? Ако мислите да хоће, како и зашто?