Skip navigation

5. Тест самопроцене

Питања на која се одговара са тачно или нетачно

Pitanje 1

Отворени беџеви су дигитални фајлови-слике који садрже метаподатке, а њихово порекло се не може одвојити од етоса отвореног изворног кода и протокола софтвера.

Pitanje 2

Четири основне функције дигиталних отворених беџева су: препознавање учења, процена учења, мотивисање учења и обезбеђивање учења.

Pitanje 3

Дигитални отворени беџеви пружају библиотекарима нове начине рада са корисницима. Дигитални отворени беџеви могу да понуде локацијама културног наслеђа, галеријама, библиотекама, архивима и музејима корисна средства за пружање подршке њиховим посетиоцима у учењу. Људи који посећују локације културног наслеђа и „искусе“ наслеђе могу да добију дигиталне отворене беџеве који су доказ њиховог учења.

Питање са више понуђених одговора

Pitanje

Које од следећих карактеристика не спадају у карактеристике дигиталних отворених беџева?

  Answers

  бесплатни и отворени

  могућност преношења 

  сложиви

  нестабилни

  засновани на доказима

  могућност транспорта 

  грануларност

  Повратна информација

  Питање са више понуђених одговора

  Pitanje

  Које од следећих ставки су предности дигиталних отворених беџева које они омогућавају? Означите све тачне одговоре.

  Answers

  признавање неформалног учења и „меких вештина“;

  потврђивање и саопштавање конкретних доказа и потврда вештина, достигнућа и успеха;

  проналажење и запошљавање запослених који одговарају послодавцу, проналажење људи и заједница са сличним интересовањима;

  праћење и подржавање учења;

  пружање садржаја учења;

  мотивисање учешћа, учења, понашања и достигнућа исхода учења;

   памћење садржаја учења;

  унапређење идентитета и угледа;

  пружање могућности за брендирање

  Повратна информација