Skip navigation

О овом курсу

Установе културе се данас суочавају с важним дилемама у бројним аспектима пружања својих сервиса/услуга. Овај курс је осмишљен да помогне библиотекарима и стручњацима за информације у конципирању и развоју иновативних сервиса у вези са културним наслеђем. Ово је уводни курс у оквиру којег ћете се упознати са различитим пословним моделима и методологијама - Lego® SeriousPlay®, агилни оквир SCRUM и KANBAN и Пословни модел YOU – који ће вас провести кроз различите фазе планификације, дизајнирања, редизајнирања и заједничког дизајнирања, те увођења и оцењивања сервиса. Следећи моделе које вам предлажемо, моћи ћете да креирате сопствене сервисе у вези са културним наслеђем, користећи различите методологије и оквире. Курс може да буде самосталан елемент или да се комбинује с нашим комплетом који ће вам помоћи у креирању сервиса водећи вас кроз сваки корак процеса.

Трајање 5 недеља  
Труд 6-7 сати недељно
Ниво Средњи
Предуслови Основни ниво коришћења интернет претраживача
Језици Српски
Предмет Сервиси у вези са културним наслеђем у библиотекама
Методологија Курс са учењем сопственим темпом

Циљеви учења

Главни циљ овог курса је развој знања и вештина за планирање, дизајнирање, редизајнирање и заједничко дизајнирање, те увођење и оцењивање сервиса у вези са културним наслеђем и начин коришћења различитих методологија, оквира, алата и техника у циљу задовољавања потребе. У оквиру овог курса биће представљени алати као што су Lego® SeriousPlay®, агилни оквир SCRUM и KANBAN и Пословни модел YOU, са различитим примерима.

Структура курса

Курс је подељен у пет модула који су посвећени посебним темама и алатима за изналажење идеја за осмишљавање и реализацију иновативних сервиса у вези са културним наслеђем. Уз сваки модел припремљен је и квиз и форуми за дискусију о низу различитих тема, а све ће бити подржано мрежом која ће бити изграђена током курса. За добијање дигиталног беџа за завршени курс потребно је успешно одговорити на квизове, као што је објашњено на страници о политици оцењивања. Очекујемо сусрет с вама онлајн!

Шта ћете научити:

  • Упознаћете се са основним концептима, моделима, одликама и предностима, као и добром праксом сервиса у вези са културним наслеђем.
  • Научићете да планирате, дизајнирате, редизајнирате, заједнички дизајнирате, уведете и оцените сервисе у вези са културним наслеђем у складу с различитим методологијама, оквирима и моделима.
  • Научићете шта је методологија Lego® SeriousPlay® и како се користи за редизајнирање и заједничко дизајнирање сервиса културног наслеђа.
  • Научићете шта је агилни оквир SCRUM и KANBAN и због чега је толико успешан у реализовању чак и најкомплекснијих пројеката на време.
  • Научићете шта је Пословни модел YOU и како се користи за редизајнирање и заједничко дизајнирање сервиса у вези са културним наслеђем.
  • Упознаћете се са иновативним начинима пружања сервиса у вези са културним наслеђем.

Коме је овај курс намењен: Овај курс намењен је библиотекарима и стручњацима за област информација из свих врста установа које се баве наслеђем.

Правна напомена: Овај пројекат се финансира уз подршку Европске комисије (Националне агенције Летоније). Овај материјал одражава искључиво гледишта аутора и Европска комисија не одговара ни за какво коришћење информација које су у њему садржане.