Skip navigation

2.1.8. Кључни партнери

Сегмент кључних партнера описује ко ће помоћи, односно ко може да помогне у пружању сервиса/услуге, те како (на који начин) сваки партнер/заинтересована страна може да допринесе пословном моделу или да отежава његову примену?

 Кључни партнери/заинтересоване стране могу бити:

  • добављачи/продавци
  • програмери
  • дистрибутери
  • сарадници (на пример друге установе које се баве културним наслеђем)
  • струковна удружења
  • спољни експерти