Skip navigation

2.2.2.4. Преглед спринта

  Преглед спринта се врши на крају спринта, ради сагледавања инкремента и прилагођавања Списка захтева за производ у зависности од потребе. У току прегледа спринта, Scrum тим и заинтересоване стране заједнички разматрају шта је постигнуто у оквиру спринта. На основу тога и евентуалних измена Списка захтева за производ у току спринта, учесници заједнички разматрају шта даље може да се предузме у циљу оптимизовања вредности. Овај састанак је неформалан, а представљање оствареног инкремента производа има за циљ да обезбеди повратне информације и подстакне на сарадњу.

  Овај састанак траје највише четири сата у случају једномесечних спринтова. Код краћих спринтова, састанак је обично краћи. Scrum Master обезбеђује одржавање састанка и стара се да учесници буду упознати с његовом сврхом. 

  Преглед спринта обухвата следеће елементе:

  • учесници састанка су чланови Scrum тима и кључне заинтересоване стране по позиву власника производа;
  • власник производа објашњава које ставке на Списку захтева за производ су „Готове“, а које нису;
  • развојни тим разговара о томе шта је добро учињено током спринта, на које проблеме је наишао и како су ти проблеми решени;
  • развојни тим представља рад који је „Готов“ и одговара на питања о оствареном инкременту производа;
  • власник производа дискутује о актуелном Списку захтева за производ. Он пројектује вероватни циљни датум и датум реализације на основу досадашњег напретка (према потреби);
  • целокупна група заједнички разматра шта ће се даље радити, тако да преглед спринта даје драгоцен допринос даљем планирању спринта;
  • разматра се на који начин су евентуалне промене на тржишту или у потенцијалној намени производа утицале на избор најоптималнијег следећег корака и
  • разматра се временски оквир, буџет, потенцијалне могућности и тржиште за наредне очекиване верзије функционалности или могућности производа.

  Резултат прегледа спринта је ревидирани Списак захтева за производ који дефинише ставке које ће се вероватно наћи на Списку захтева за производ за наредни спринт. Такође се може извршити и свеукупно усклађивање Списка захтева за производ да би се одговорило на нове могућности.

  Видео 8: Основи модела Scrum: преглед спринта