Skip navigation

1.2. Опис садржаја и смернице

За овај модул је потребно два сата учења. Обухвата кратке историјске чињеничне податке о улози библиотека у очувању културног наслеђа у прошлости и сада. Такође се бави и изазовима са којима се библиотеке суочавају у тренутним покушајима дигитализације. Следеће теме су укључене у садржај:

 • дефиниција и развој концепта „културног наслеђа“
 • вредност и значај културног наслеђа
 • дигитализација културног наслеђа
 • библиотеке и културно наслеђе
 • дигиталне библиотеке

Модул се састоји од следећих делова:

 • увод
 • материјали за учење (укључујући и текстове и видео снимке)
 • форум за дискусију
 • резиме
 • тест самопроцене
 • референце/извори

Циљ модула и општи исходи учења су објашњени у уводном делу. Материјали за учење укључују текст и видео снимке. Форум за дискусију пружа могућност за постављање питања и дискусију о различитим питањима у вези са културним наслеђем и библиотекама. Кратак део садржаја је дат у одељку Резиме. Укључен је тест за самопроцену датог садржаја. Извори се састоје од списка референци које су коришћене са линковима. Овај списак може да се користи као додатна литература за ову тему.

Од полазника се очекује да прочитају текст и погледају повезане видео снимке. Могу да погледају предложене ресурсе за додатне информације. Након што прочитају текст и одгледају повезани садржај, полазницима се саветује да ураде тест самопроцене да би проценили напредак. Могу поново да погледају материјал за учење уколико је потребно.