Skip navigation

1.1. Циљ курса и исходи учења

Главни циљ овог модула је давање општег прегледа културног наслеђа и библиотека и пружање помоћи полазницима да развију знање о концепту културног наслеђа и како је оно повезано са библиотекама.

Након завршетка модула, полазници ће моћи да:

  • дефинишу концепт културног наслеђа
  • разликују материјално, нематеријално и дигитално наслеђе
  • разумеју вредност и значај културног наслеђа
  • објасне улогу библиотека у очувању културног наслеђа
  • разумеју изазове у вези са дигитализацијом културног наслеђа
  • објасне предности дигитализације културног наслеђа