Skip navigation

2.1.4. Односи са клијентима

Односи са клијентима описују начин интеракције и комуникације са корисницима. Питања која треба поставити у вези с овим сегментом су:

  • Коју врсту односа наши корисници очекују да с њима успоставимо и одржавамо?
  • Које врсте односа смо успоставили?
  • Колико нас коштају?
  • Како су интегрисани са осталим елементима модела?