Skip navigation

2.2.2.3. Дневни Scrum

Дневни Scrum је састанак развојног тима временски ограничен на 15 минута. Дневни Scrum се одржава сваког дана у току спринта. На њему развојни тим планира свој рад за наредна 24 часа. Тиме се оптимизује сарадња и учинак тима кроз преглед рада који је обављен од последњег дневног Scrum-а и прогнозира предстојећи рад на спринту. Дневни Scrum се сваког дана одржава у исто време и на истом месту, да би се смањила сложеност.

Развојни тим користи дневни Scrum за сагледавање напретка у остваривању циља спринта и за разматрање напредовања послова са Списка захтева за спринт. Дневни Scrum повећава вероватноћу да ће развојни тим постићи циљ спринта. Развојни тим сваки дан треба да сагледава како ће функционисати као саморганизовани тим ради постизања циља спринта и стварања предвиђеног инкремента до краја спринта.

Структуру састанка утврђује развојни тим и он се може водити на различите начине, под условом да се фокусира на напредак у остваривању циља спринта. Неки развојни тимови користе питања, док други више користе дискусију. Примери питања која се могу користити су:

  • Чиме сам јуче помогао развојном тиму у остваривању циља спринта?
  • Чиме ћу данас помоћи развојном тиму у остваривању циља спринта?
  • Да ли видим било какву препреку која мене или развојни тим спречава у остваривању циља спринта?

Развојни тим или чланови тима се често састају одмах након дневног Scrum-а ради детаљних дискусија или ради прилагођавања или поновног планирања преосталог рада у оквиру спринта. Scrum Master обезбеђује да развојни тим одржава састанак, али развојни тим је одговоран за одржавање дневног Scrum-а. Дневни Scrum побољшава комуникацију, отклања потребу за другим састанцима, одређује препреке развоју које је потребно уклонити, наглашава и подстиче брзо одлучивање и доприноси подизању нивоа знања развојног тима. Он представља кључни састанак за вршење прегледа и сходно прилагођавање.

Видео 7: Основи модела Scrum: дневни Scrum