Skip navigation

2.2.2. Scrum догађаји

Scrum пројекат обухвата пет догађаја:

  • спринт: Сваки Scrum пројекат је низ спринтова. Спринт је кровни концепт који обухвата остала четири догађаја, рад на развоју и одржавање Списка захтева за производ.
  • планирање спринта: планирање спринта је први догађај у оквиру спринта. Scrum тим планира ставку коју ће реализовати у оквиру спринта, као и начин на који ће је реализовати.
  • дневни Scrum: Развојни тим почиње с радом на циљевима спринта одмах по завршетку планирања спринта. У току спринта, развојни тим одржава свакодневни састанак (који обично траје 15 минута) ради координисања послова у наредна 24 сата. Овај састанак назива се дневни Scrum.
  • преглед спринта: пре краја спринта, развојни тим представља (демонстрира) исход спринта клијенту и добија повратне информације. Овај састанак назива се преглед спринта (такође је познат и као спринт демо).
  • ретроспектива спринта: након прегледа спринта, а непосредно пре завршетка спринта, развојни тим одржава интерни састанак на којем врши преглед спринта (научене лекције) и на основу тога унапређује процес у наредном спринту. Овај састанак назива се ретроспектива спринта.

Четири догађаја у оквиру спринта конципирана су тако да омогуће критичну транспарентност, инспекцију, регуларност и прилагођавање. Код агилних метода постоји суштински значајан концепт који се назива time-box (временски оквир): унапред одређено максимално трајање одређене радње. Да би се постигла максимална продуктивност, сви Scrum догађаји морају имати утврђен временски оквир. На тај начин се постиже да се сви фокусирају на стварне проблеме, без претераног залажења у сувишне детаље.

Видео 5: Темељи модела Scrum: Scrum догађаји