Skip navigation

1.1. Циљ курса и исходи учења

Циљеви модула

Циљеви овог модула у вези са учењем су:

 • разумевање основних фаза процеса LEGO Serious Play (изазов, прављењеи дељење);
 • учење, како фацилитатор LSP организује и води процес;
 • формулисање начела бонтона LSP;
 • одређивање ресурса потребних за организовање LSP радионице;
 • анализа и вршење активности радионице LSP уз поштовање упутстава корак по корак;
 • унапређење знања и интелектуалних вештина из ове теме помоћу додатних ресурса из текстова и медија;
 • процена стеченог знања кроз тестове самопроцене.

Исходи учења

Курс пружа ресурсе информација за учење основа концепта LEGO Serious Play, разумевање његове теоретске основе и методологије и примену његових начела кроз организовање радионица. Због тога исходи учења укључују све области интелектуалних вештина студената: знање, схватање, примену, анализу, синтезу и процену. Након завршетка курса, полазници ће моћи:

 • да дефинишу кључне концепте LEGO Serious Play, његову методологију, могуће примене и користи;
 • да објасне: теоретску основу LEGO Serious Play (за ову тему погледајте одељак Извори);
 • како се припремају и организују радионице LEGO Serious Play;
 • који физички ресурси и материјали су потребни;
 • који су захтеви и препоруке за фацилитатора радионице;
 • основна начела бонтона LSP.
 • да примене знање о начелима и налазима LSP у организовању едукативних активности за промовисање културног наслеђа;
 • да анализирају сваки лични проблем или проблем организације и понуде могућа решења помоћу методологије LSP;
 • да организују LSP радионице на било коју тему;
 • да процене улогу LSP у размишљању, решавању проблема, подстицању аналитичког и креативног размишљања и унапређењу тимског рада и комуникационих вештина.