Skip navigation

1. 2. Опис садржаја и смернице

За овај модул је потребно пет сати учења и састоји се од следећих делова:

  • увод
  • материјал за учење (укључујући и текстове и видео снимке)
  • форум за дискусију
  • резиме
  • тест самопроцене
  • референце/ресурси

Циљ модула и општи исходи учења су објашњени у уводном делу. Материјали за учење укључују текст и видео снимке. Форум за дискусију омогућава постављање питања и дискусију о различитим темама у вези са културним наслеђем и библиотекама. У одељку Резиме је дат кратак одломак садржаја. Укључен је тест за самопроцену датог садржаја. Ресурси представљају списак референци са линковима. Овај списак може да се користи као додатна литература о овој теми.

Од полазника се очекује да прочитају текст и одгледају повезане видео снимке. Могу да погледају предложене ресурсе за додатне информације. Након што заврше са читањем и гледањем повезаног садржаја, полазницима се препоручује да ураде тест самопроцене да би проценили напредак. Могу поново да погледају материјал за учење ако је потребно.