Skip navigation

1. Увод

Приликом развоја новог сервиса у вези са културним наслеђем у библиотеци, први корак је дефинисање сервиса, а други је његово детаљно описивање, како би се омогућило његово пројектовање и увођење. У овој фази потребно је користити одређене алате, методе и техникеда би се сагледали различити аспекти сервиса. Пословни модел YOU и дизајнерско размишљање су алати који помажу у сагледавању сваког аспекта првобитно дефинисаних сервиса.

У овом моделу описано је како се развија креативност и даје вредност библиотечким активностима коришћењем приступа дизајнерског размишљања. Овај метод је развијен на Универзитету Станфорд осамдесетих година двадесетог века и има за циљ примену приступа који користе дизајнери приликом решавања проблема или спровођења иновативног пројекта, што су у нашем случају библиотечке активности у вези с културним наслеђем. Дизајнерско размишљање је кориснику наклоњена, креативна и на сарадњи заснована методологија за решавање проблема. У питању је методологија која идеје и пројекте претвара у стварне радње и конкретне прототипове. Како је дизајнерско размишљање прикладно за анализирање и решавање проблема у различитим врстама организација, могу га користити и универзитети, библиотеке и друге образовне установе и установе које се баве културним наслеђем.

Овај начин размишљања и иновирања се у великој мери ослања на повратне информације добијене од корисника и пружа могућност да група буде креативна. Дизајнерско размишљање има за циљ да одговори на одређену потребу, независно од тога да ли је експлицитно формулисана. Стога је важно ослонити се на одређене антрополошке методе као што су опсервација, имерзија или заједничка конструкција са корисницима.

Овај модул садржи информације о основним начелима дизајнерског размишљања. У њему ће бити објашњено:

  • Шта дизајнерско размишљање заиста подразумева;
  • које различите фазе постоје;
  • које су његове највеће предности уопште, а нарочито за библиотеке;
  • које могућности постоје за његову практичну примену.

За детаљније информације погледајте Циљеве модула, Исходе учења и Опис садржаја.

Део садржаја који се односи на Пословни модел YOU припремила је Серап Курбаноглу са Универзитета Hacettepe, Анкара, Турска. Део о дизајнерском размишљању припремила је Жумана Бустањи са Универзитета Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Париз, Француска.