Skip navigation

2. Садржај: Пословни модел YOU и дизајнерско размишљање

Design Thinking from en.wikipedia.com