Skip navigation

4. Резиме

LEGO Serious Play је радионица у којој учесници одговарају на задатке тако што праве симболичке и метафоричке моделе од LEGO коцки. Важан део задатка је показивање направљеног модела другим учесницима. Овај приступ омогућава да група размењује идеје, претпоставке и мишљења. Размена идеја укључује конструктивну дискусију на основу које могу да настану могућа решења за проблем.

Курс пружа теоретску основу и методологију за учење основа концепције LEGO Serious Play и укључује материјале за одржавање радионица. Пре LSP радионице је од суштинског значаја да чланови организације формулишу проблем који би желели да реше, да га опишу фацилитатору и направе тим/тимове учесника.

Процес LSP укључује три основне фазе - изазов, прављење и размену. Фацилитатор управља радионицом и помаже учесницима да размишљају и изразе се путем LEGO модела. Учесници би требало да имају широк приступ LEGO коцкама, детаљима и мини фигурама. Курс укључује опис 7 задатака са видео снимцима и линковима за спољне ресурсе.