Skip navigation

3. Форум за дискусију

Посетите Фејсбук форум „Креирање иновативних сервиса за промоцију културног наслеђа у библиoтекама“ и одговорите на следећа питања за дискусију која су организована по посебним темама (Модул 3):

  • Због чега је агилна методологија неопходна?
  • Које разлике уочавате између агилног и традиционалног управљања пројектима?
  • Која је улога Scrum Master-а?
  • Како бисте мотивисали чланове свог тима када изгубе поверење у модел Scrum?
  • На које начине модел Kanban може да буде од користи у управљању пројектима?
  • Наведите неке од кључних разлика између модела Scrum и Kanban.