Skip navigation

2.2. Оквир Scrum: увод

Scrum је агилни оквир за развој, реализацију и одржавање сложених производа, који је првобитно био усмерен првенствено на развој софтвера, али се користи и у другим областима, између осталог у истраживању, продаји, маркетингу и напредним технологијама. Од свих варијација агилног метода, Scrum је далеко најприхваћенији агилни оквир.

Пројектован је за тимове  до десет чланова, који свој посао деле на више појединачних циљева који се могу обавити у јасно временски одређеним итерацијама (које се називају спринтовима) од најдуже месец дана, а најчешће две недеље. Scrum тим прати напредак путем дневних састанака који су временски ограничени на 15 минута, а називају се дневни Scrum. На крају спринта, тим врши преглед спринта, како би показао шта је урађено, и ретроспективу спринта у циљу континуираног унапређења.

Scrum се користи за управљање радом на сложеним производима од почетка деведесетих година двадесетог века. Scrum није процес, техника или дефинитиван метод. Он је оквир у којем се могу користити различити процеси и технике. Scrum јасно приказује релативну ефикасност ваших техника управљања производом и рада, што вам омогућава континуирано унапређивање производа, тима и радног окружења.

Оквир Scrum чине Scrum тимови и њима придружене улоге, догађаји, артефакти и правила. Свака компонента оквира служи конкретној сврси и од суштинског је значаја за успех и коришћење оквира Scrum. Правила оквира Scrum обједињују улоге, догађаје и артефакте тако што уређују односе и интеракцију међу њима.  Оквир Scrum развили су Кен Швабер и Џеф Сатерленд.

Видео 3:  Научите технику Scrum агилног развоја у 3 једноставна корака