Skip navigation

2.2.5. Како осмислити сервис/услугу коришћењем дизајнерског размишљања?

Код дизајнерског размишљања, увек крећемо од проблема, никако од решења. Потребно је да простом реченицом дефинишемо проблем. Библиотека поседује богату збирку културног наслеђа која нема довољну видљивост. Како дизајнерско размишљање може да допринесе њеном промовисању? Морамо да стекнемо заједничко разумевање проблема, како са становишта библиотекара у саставу тима, тако и са становишта корисника.