Skip navigation

2.2.4. Дизајнерско размишљање као процес осмишљавања нових сервиса

Процес дизајнерског размишљања даје бољи резултат када га обављају вишефункционални тимови, као што је приказано на следећој слици.

Figure 1

Свакако је потребно да прикупите релевантне информације на почетку процеса, направите визуелизацију идеја да бисте могли правилно да их оцените и изнађете решење које најбоље одговара проблему или потреби.

Дизајнерско размишљање захтева да у средиште свог рада ставите потребе корисника и ваше разумевање проблема. Затим тимови, темељећи свој рад на истраживању и вођени креативношћу, смишљају идеје, стварају моделе тих идеја и критикују те идеје у циклусу итерација који се креће у правцу изналажења решења.

Дизајнерско размишљање производи решења увек водећи рачуна о кориснику и његовом контексту, чиме се повећава вероватноћа да ће корисник бити задовољан вашим решењем. Дизајнерско размишљање је проверена и поновљива методологија решавања проблема коју свако може да примени и постигне успешне резултате. Процес је сумиран на следећој слици:

Figure 2

Овај процес је итеративан. На сваком кораку можемо да се вратимо и почнемо испочетка ако је потребно.